Niet parkeren

Een vriendelijk verzoek aan al onze leden om niet voor de deuren aan de achter kant (ingang Stroomruiterhal en Willem van Es hal) van de manege te parkeren.

Als er namelijk wat in ons verenigingscomplex gebeurt kunnen de hulpdiensten niet bij de deur.

Tevens ook het verzoek om de parkeerplaatsen aan de zijkant van de manege (tegen de Broekerthal aan) niet te gebruiken als trailer parkeerplaatsen, deze parkeerplaatsen zijn namelijk bedoeld als parkeerplaats voor personenauto’s!!