INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLSCHENKEN (IVA)

Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

Ook wij als Stroomruiters moeten aan deze eis voldoen, om eventueel boetes te voorkomen vragen wij de vrijwilligers de IVA training te volgen. De IVA training is online te volgen en kost slechts 10 a 15 minuten van je tijd.

Hoe volg ik de IVA training

Ga naar de website van het NOC*NSF
https://nocnsf.livits.net/iva/doe-de-test

Ga je achter de bar staan van de sportkantine, dan zul je als barvrijwilliger ervoor moeten zorgen dat je de test op deze web-site met goed gevolg hebt afgesloten (minimaal 16 van de 20 vragen goed beantwoord hebben), hiervoor zul je een certificaat ontvangen. De certificaten van alle vrijwilligers komen in een map achter de bar en zullen bij controle getoond moeten kunnenworden.

Om de test goed te beantwoorden is het goed om de verschillende pagina’s op deze website te lezen.
Naast je eigen gegevens, zullen er ook een aantal gegevens van de vereniging ingevuld moeten worden. Je vult de volgende
gegevens in:
E-mailadres barverantwoordelijke: secretariaat@stroomruiters.nl
Naam vereniging: Stroomruiters
Aangesloten bij welke bond: KNHS
Plaats vereniging: Beilen
Naam barverantwoordelijke: _

Het certificaat krijg je, bij correct afleggen van de test, per mail toegestuurd. Deze wordt ook verstuurd aan het ingevoerde adres barverantwoordelijke. Heb je hier geen adres ingevuld dan vragen we jou jouw certificaat te mailen aan secretariaat@stroomruiters.nl De certificaten komen in een map achter de bar te liggen.


Wij gaan uit van jullie medewerking!