Datum

02 - 04 okt 2020
Expired!

Tijd

06:00 - 23:00

OKTOBERCONCOURS dressuur-LET OP! maatregelen #COVID-19

De startlijsten staan online klik HIER

DRESSUUR CONCOURS  2 t/m 4 oktober
Wij hebben besloten het dressuurconcours welke gepland staat op 2 t/m 4 oktober door te laten gaan. We gaan ervanuit dat iedereen zich houdt aan de onderstaande maatregelen

 • BEHANDEL DE VRIJWILLIGERS MET RESPECT!
 • Heb je klachten? Blijf dan thuis!
 • In onze accommodatie geldt een verplichte looproute (zie plattegronden bij startlijsten.nl en op onze website);
 • Maximaal 2 begeleiders per deelnemer (bij voorkeur 1 begeleider); LET OP! hierop is controle bij de ingang;
 • Er vindt een gezondheids- en incheck plaats bij binnenkomst;
 • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
 • We werken met starttijden, een ieder start op aangegeven tijdstip;
 • Startgeld bij voorkeur betalen met de pin;
 • Protocollen zijn af te halen bij de grijze zijdeur van de sluis (voor Z is het de ingang, voor B/L/M de uitgang);
 • Alle uitslagen worden aan het eind van de dag op startlijsten en www.stroomruiters.nl gepubliceerd;
 • Heb je een prijs? Mail je rekeningnummer naar penningmeester@stroomruiters.nl met vermelding van naam, klasse, prijs en je krijgt het prijzengeld op je bankrekening gestort. Doe dit voor 7 oktober 2020, daarna zal je prijs komen te vervallen;
 • De kantine is gesloten, het is verboden consumpties aan te bieden.