De Stroomruiters

Paardensportvereniging
Onze activiteitenLaatste nieuws

Uitslagen oktober concours 2-4 oktober

Bedankt voor jullie deelname, medewerking en begrip omtrent de regels m.b.t. COVID-19

UITSLAGEN
Voor de uitslagen van vrijdag 2 oktober, zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober klik HIER

Prijswinnaars, gefeliciteerd met jullie prijs! 

Indien je een prijs hebt: mail je rekeningnummer naar penningmeester@stroomruiters.nl met vermelding van naam, klasse, prijs en je krijgt het prijzengeld op je bankrekening gestort. Doe dit voor 7 oktober 2020, daarna zal je prijs komen te vervallen.
Overige vragen? Mail naar stroomruiters@hotmail.com.