De afgelopen tijd kregen we steeds een beetje meer ruimte, wat fijn ook nu weer positief nieuws te kunnen brengen.

Vanaf 1 juli zijn alle sporten indoor en outdoor weer mogelijk, ook wedstrijden. Vanaf dan gelden de landelijke richtlijnen, de noodverordening van de VRD en het gemeentelijke beleid. Dit betekent concreet dat de gemeente toetst aan de noodverordening en de richtlijnen als er onduidelijkheden zijn wat wel en niet mag. Zie hier sportprotocol

We hebben de afgelopen tijd met ons allen flink moeten incasseren, met als doel het coronavirus te onderdrukken. Onzekerheid, onmacht, angst en frustratie – een paar kernwoorden die de afgelopen periode samenvatten, maar samen staan we sterk! 

De bestuursvergaderingen waren in aangepaste vorm, via beeldbellen. We hebben met regelmaat overleg gehad op deze manier, het was intensief. De coronamaatregelen namen de overhand. Wij hebben als bestuur alle ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. En ons best gedaan jullie zo goed mogelijk te informeren. 

De maatregelen zijn verder zijn versoepeld, we krijgen meer ruimte. Ook zullen wij als bestuur onze vergaderingen op de reguliere wijze hervatten, daar komt ook weer ruimte voor de dagelijkse dingen.We blijven de berichtgeving vanuit het RIVM m.b.t. de coronamaatregelen volgen en zullen jullie tussentijds berichten waar nodig. 

Blijf alert, denk om jezelf en je naasten en houdt ook na 1 juli 2020 de regels in acht, zie voor de uitgelichte punten welke vanaf 1 juli van toepassing zijn de nieuwsbrief van 1 juli (te vinden onder nieuwsbrieven).