De coronamaatregelen houden ons allemaal bezig. Onze gezondheid staat voorop, sporten is juist in deze tijd erg belangrijk.

De persconferentie van afgelopen maandag 28 september heeft consequenties voor de paardensport. We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan mits we ons aan de maatregelen houden. Dit vraagt om inzet van onze leden, tijdens de lessen, maar ook tijdens de geplande concoursen. Als we het samen doen, kunnen we ook samen blijven genieten van de paardensport!

Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen welke de komende drie week van kracht zijn tijdens de lesavonden op onze accommodatie.

 • Heb je klachten? Blijf dan thuis!;
 • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal
 • verloop van de sporbeoefening mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
 • Er vindt een gezondheids- en incheck plaats voor aanvang van de training;
 • Naam (begeleiding van) en tijd van aanwezigheid wordt genoteerd;
 • Tijdens de lessen mag er alleen noodzakelijke begeleiding mee – 1 per ruiter;
 • Begeleiding gaat bij voorkeur na het opzadelen terug naar zijn/haar auto of neemt, na gezondheids- en incheck, plaats op de aangegeven zitplaatsen op de tribune;
 • Publiek is verboden;
 • De sportkantine blijft tijdelijk gesloten;
 • Iedereen verlaat gelijk na de lessen de accommodatie;
 • Vragen? Neem contact op met een van de bestuursleden. Wij gaan uit van ieders medewerking!

Voor het komende oktoberconcours zijn ook een aantal wijzigingen doorgevoerd, zowel in de vorm van maatregelen als in de geplande data. Dit is gecommuniceerd via het wedstrijdplatform en social media. Voor alle duidelijkheid hebben we het ook bijgevoegd aan deze nieuwsflits

 

DRESSUUR CONCOURS  2 t/m 4 oktober

Wij hebben besloten het dressuurconcours welke gepland staat op 2 t/m 4 oktober door te laten gaan. We gaan ervanuit dat iedereen zich houdt aan de onderstaande maatregelen

 • BEHANDEL DE VRIJWILLIGERS MET RESPECT!
 • Heb je klachten? Blijf dan thuis!
 • In onze accommodatie geldt een verplichte looproute (zie plattegronden bij startlijsten.nl en op onze website);
 • Maximaal 2 begeleiders per deelnemer (bij voorkeur 1 begeleider); LET OP! hierop is controle bij de ingang;
 • Er vindt een gezondheids- en incheck plaats bij binnenkomst;
 • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
 • We werken met starttijden, een ieder start op aangegeven tijdstip;
 • Startgeld bij voorkeur betalen met de pin;
 • Protocollen zijn af te halen bij de grijze zijdeur van de sluis (voor Z is het de ingang, voor B/L/M de uitgang);
 • Alle uitslagen worden aan het eind van de dag op startlijsten en www.stroomruiters.nl gepubliceerd;
 • Heb je een prijs? Mail je rekeningnummer naar penningmeester@stroomruiters.nl met vermelding van naam, klasse, prijs en je krijgt het prijzengeld op je bankrekening gestort. Doe dit voor 7 oktober 2020, daarna zal je prijs komen te vervallen;
 • De kantine is gesloten, het is verboden consumpties aan te bieden.

SPRINGCONCOURS  – verplaatst

Het springenconcours, gepland op 9 t/m 11 oktober zal niet plaatsvinden op de geplande data.

Deze wordt verzet naar 13 t/m 15 november(o.v.b), reden hiervan is dat wij de veiligheid van onze vrijwilligers en deelnemers niet kunnen waarborgen; Het naleven van de maatregelen tijdens het springconcours is naar ons idee onmogelijk. Wij hopen dat de maatregelen rond de nieuwe data zijn versoepeld en we ook hier een mooi concours van kunnen maken!

Wij hopen op ieders begrip in deze situatie. 
Denk om uzelf en om uw medemens!