Lidmaatschap & reglementen

Onze activiteiten
Informatie

Lidmaatschap

Het aanmelden als lid van onze vereniging gaat via de volgende stappen:

Per mail kan men zich aanmelden bij het secretariaat.

 • Hierna wordt het inschrijfformulier en automatisch incassoformulier toegestuurd.
 • Deze dient u in te vullen en weer terug te mailen.
 • Indien u van een andere vereniging afkomstig bent, wordt gecontroleerd of u daar alle verplichtingen voldaan heeft.
 • In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het nieuwe lid kenbaar gemaakt.
 • In overleg met de instructie wordt beslist of er plaats is in een les.
 • U wordt na dit overleg teruggebeld of gemaild, of u als lid  kan worden aangenomen.

Voorwaarden lidmaatschap:

 • Men dient alle financiële verplichtingen ten opzichte van een andere club te hebben voldaan.
 • Men dient de financiële verplichtingen aan “ de Stroomruiters” tijdig te voldoen.
 • De contributie dient per maandelijks automatisch incasso of per rekening (rekening wordt per kwartaal gestuurd) te voldoen.
 • De wijziging van lessend rijdend lid naar niet lessend rijdend lid of andersom kan per maand, graag schriftelijk indienen per mail bij de secretaris.

Het Aanmelden en afmelden als lid:

 • U kunt zich aanmelden bij het secretariaat via secretariaat@stroomruiters.nl.
 • Afmelden per kwartaal, buiten deze periode om zal een zeer geldige reden aan het bestuur moeten worden voorgelegd die in een vergadering besproken zal worden.
 • Pas als alle financiële verplichtingen voldaan zijn, is men vrij om lid te worden van een andere club.

Zowel lessende als niet-lessende leden mogen gebruik maken van alle faciliteiten die de accommodatie van de Stroomruiters biedt. Wanneer je lessend lid bent dan mag je 1 keer per week deelnemen aan 1 van de verenigingslessen, wil je vaker lessen dan betaal je een dubbel lidmaatschap. 

Dit geldt niet voor donateurs.

Contributie (in euro’s/ prijzen onder voorbehoud):
Vanaf 1 januari 2023: 

Paardenleden

Entreegeld nieuwe leden                    € 2,25 éénmalig

Lessende leden                                     € 30,00 per maand

Niet-lessend leden                               € 25,00 per maand 

Ponyleden (t/m 18 jaar):

Entreegeld                                            € 2,25 éénmalig

Lessende leden                                    € 28,00 per maand

Niet – lessend lid                                 € 23,00 per maand

Donateur                                               € 5,70 per maand

Ook is het mogelijk om bij de Stroomruiters te mennen. Hiervoor kunt u rijdend (mennend) lessend lid worden of rijdend (mennend) niet lessend lid worden.

Omdat wij als vereniging lid zijn van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) zijn alle rijdende leden verplicht contributie te betalen aan de KNHS en de Regio Drenthe.

REGLEMENTEN

 

De statuten van De Stroomruiters vindt u hier

Het huishoudelijk reglement vindt u hier

Informatiegegevens van Paardensportvereniging De Stroomruiters vindt u hier